Gör dig hörd

Internationella facktidskrifter erbjuder tusentals möjligheter att göra ditt företag mera känt på exportmarknaderna.

Dessa tidskrifter kan vara mycket specialicerade mot en viss bransch, med läsare vilkas åsikter och omdöme kan ha stor betydelse för ditt företags möjligheter att lyckas utomlands.

Jag kan hjälpa dig nå dessa läsare genom att identifiera relevanta media för din verksamhet, hitta tillfällen för publicitet och utforma information som efterfrågas av dessa tidskrifter.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av arbete med den internationella fackpressen och kan hjälpa dig utforma det mest slagkraftiga budskapet för ditt företag.

Jag skriver även text för broschyrer och annan affärskommunikation på svenska och engelska, med inrikting mot teknik och energieffektivitet.